DORADZTWO BIZNESOWE
dla mikro i małych przedsiębiorstw ONLINE

Oferta abconsulting skierowania jest do przyszłych, jak i obecnych przedsiębiorstw z sektora MMŚP,
którym zależy na skorzystaniu z usług specjalistów w celu dopełnienia formalności
związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy.

DORADZTWO BIZNESOWE

Zakładanie firmy

dobranie odpowiedniej formy prawnej oraz pomoc w przygotowaniu wniosków,
analiza dostępnych źródeł finansowania działalności, pomoc w załatwieniu formalności związanych z zakładaniem działalności

Biznesplan

opracowanie szczegółowego biznes planu od podstaw w zależności od potrzeb formalnych lub według wymaganego wzorca; w tym analiza rynku z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi zarządzania strategicznego, analiza sprzedaży i analiza ekonomiczna, tutaj także pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje

Doradztwo w zakresie HR

pisanie ogłoszeń o pracę oraz publikowanie ich na odpowiednich platformach (pośrednictwo we wstępnych etapach procesu rekrutacji)

Kontakty krótkoterminowe

krótkoterminowy kontrakt menedżerski

KSIEGOWOŚĆ ONLINE

Dla osób samozatrudnionych i freelancerów

księgowość online dla jednoosobowej działalności gospodarczej – prowadzenie księgowości w oparciu o KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów), przygotowanie oraz wysyłka deklaracji do US i ZUS – wystarczą nam skany Twoich faktur oraz informacje na temat wybranej formy opodatkowania działalności

DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU

Analiza rynku

szczegółowe i wyczerpujące analizy konkretnych branż wraz z przedstawieniem możliwych kierunków rozwoju

Planowanie strategii marketingowych w mediach społecznościowych

analiza działań marketingowych przedsiębiorstwa, analiza rynku oraz trendów w danej branży, tworzenie wizerunku docelowego klienta, opracowanie strategii marketingowej wraz z jej wdrożeniem oraz późniejszą analizą skuteczności tych działań; projekt kampanii marketingowej w mediach społecznościowych jak Facebook, Instagram, LinkedIn